มอง...

posted on 06 Aug 2010 00:54 by katuakatuakrubb

การมองต่างมุมคือ มองสิ่งเดียวกันแต่เห็นคนละประเด็น

ให้ลองสลับกันมองดูของกันและกันบ้าง

 แต่ถ้าเปลี่ยนมุมแล้ว ยังเห็นไม่เหมือนกันอยู่

อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะ....